Facebook Email Print

O mně

 

Narodil jsem se v roce 1961 v Šumperku. Rodová tradice v muzicírování – u mne hra na housle – na kúru ve Svébohově mne přivedly ke stavbě houslí na učilišti v Lubech u Chebu pod vedením mistra Pikarta. Následovala průmyslová škola výroby hudebních nástrojů v Kraslicích a mistrovská škola v Lubech u Chebu pod vedením mistra Dvořáka a mistra Šibala. Za vrchol zdokonalení mé hry na housle považuji více než roční stáž u koncertního mistra profesora Sedláčka v Plzni.

 

Pro seznámení se s vrcholnou houslařskou tvorbou mi posloužilo poznání houslařské dílny Jana Fröhlicha v Offenbachu u Frankfurtu nad Mohanem. Tvorbě mistrovských nástrojů se intenzivně věnuji od roku 1984. Zároveň jsem několik let působil jako mistr odborného výcviku na Houslařské škole v Lubech u Chebu. S touto školou svého druhu jedinou v ČR udržuji i nadále úzké přátelské vztahy ve formě konzultací. Proto jsem již řadu let zván do poroty houslařské tónové soutěže pořádané v Lubech.

 

Vedle stavby mistrovských nástrojů je mým cílem podpora rozvoje talentu nejmenších hráčů. Za jeden z hlavních pilířů úspěchu malých houslistů a houslistek přitom považuji poskytnutí co nejkvalitnějšího nástroje.